Gvardijos Reglamentas, Statutas, Specifikacija ir Gyvenimo Būdo Instrukcija (GBI)

 1. Sąvokos

  1.1 Gvardija -- gvardija
  1.2 Gvardietis -- tvočius (Gvardijos gyventojas)
  1.3 Tvotis -- tvotis (Gvardijos gyvenimo būdas)
  1.4 Korporacija -- yvlkorporeišn (kitas Gvardijos gyvenimo būdas); korporacija gali būti Istorine Aplinkybe (žr. 1.13)
  1.5 Leitenantas -- gyvena žalioje būdelėje
  1.6 Gliukas -- tam tikra Gvardiečio būsena
  1.7 Bendroji Gliukų Teorija -- BGT
  1.8 Olus -- pagrindinis cockteilių (žr. 1.9) ingredientas, gali būti tvojamas grynas
  1.9 Cockteilis -- tvojinys (teoriškai)
  1.10 Tonkas -- finansų paskirstymo būdas (pagal nuopelnus)
  1.11 V Žopu -- daug (naxuj)
  1.12 Orklys -- keiksmažodis
  1.13 Istorinė Aplinkybė -- nuo jos žūstama
  1.14 Opuokas -- Gvardijos Būstinė
  1.15 Būstinė -- Opuokas
  1.16 Hierarchija -- yra Gvardijoj. T.y. tvarka, pagal ką yra nusprendžiama, kas tvoja pirmas
  1.17 Burtininkas -- Goblinas ir/arba 1akis
  1.18 Prieš -- pasaulis (žr. 2.9)
  1.19 Pasaulis -- gali būti Istorine Aplinkybe (žr. 1.13)
  1.20 Slapta Misija -- vieta, į kurią dingsta Gvardietis
  1.21 Baisus Žodis -- baisus žodis
  1.22 Kolega -- kitas Gvardietis (nuo žodžio Olus)
  1.23 Pogarba -- Gvardiečių bendravimo būdas (prie olaus ir šiaip)
  1.24 Siaubas -- Viskas Bus Blogai (VBB)
  1.25 VBB -- Siaubas
  1.26 Olkis -- Oloreksijos pasekmė
  1.27 Oloreksija -- liga. Simptomai individualūs
  1.28 Fols -- ne Trū
  1.29 Trū -- ne Fols
  1.30 Išdidus -- paukštis, nepaspirtas neskrenda
  1.31 Temperatūra -- Istorinės Aplinkybės gerasis ortogonalusis invariantas, veikia prieš korporaciją
  1.32 Koroče -- tvojam
  1.33 Dūra -- didelis trukdantis fizinis objektas
  1.34 Dūračka -- maža dūra
  1.35 20 Atsispaudimų -- seržantiška priemonė
  1.36 Dar Po Vieną -- olaus
  1.37 Tokelė -- būna tokia arba tokia vat
  1.38 Nafig -- nevortotina
  1.39 Pochui -- pochuj
  1.40 Gudrus -- būdas ištvoti Dar Po Vieną, kad ir kaip tai būtų neįmanoma ar nevalia. Bet taip, kad nebūtų nepageidaujamų pasekmių.
 2. Įvadas (kad viskas būtų gerai)

  2.1 Gvardietis gliučinasi vžopu
  2.2 Gvardietis paklūsta Gvardijos Reglamentui, Statutui, Specifikacijai ir GBI
  2.3 Gvardietis nemiršta, o žūsta nelygioje kovoje su Istorine Aplinkybe
  2.4 Gvardietis tvoja (vžopu)
  2.5 Gvardietis turi korporaciją
  2.6 Gvardietis periodiškai lankosi būstinėje
  2.7 Gvardijoje yra Hierarchija. Jos nesilaiko Burtininkai
  2.8 Gvardijai būna sunkūs laikai
  2.9 Visas pasaulis yra prieš Gvardiją
  2.10 Gvardija išrado cockteilius, gliukus ir Istorinę Aplinkybę
  2.11 Iš Gvardijos neišstojama
  2.12 Gvardietis tvoja cockteilius
  2.13 Gvardietis turi teisę išvykti į Slaptą Misiją
  2.14 Gvardiečiai žino Baisių Žodžių
  2.15 Gvardiečiai bendrauja tarpusavyje su Pogarba
  2.16 Gvardiečių neima VBB
  2.17 Leitenantas gyvena iš tvoties vžopu
  2.18 Gvardiečiams kartais būna Oloreksija. Po jos būna Olkis
  2.19 Fols yra ne Trū ir atvirkščiai
  2.20 Gvardietis nėra Išdidus
  2.21 Temperatūra yra Istorinė Aplinkybė, nuo kurios Gvardietis dingsta iš korporacijos
  2.22 Gvardija konfliktuoja su dūrom
  2.23 Duročkos susilanksto
  2.24 Seržantas valdo 20 atsispaudimų
  2.25 Korporacija yra dūra, su kuria kovojama iš vidaus
  2.26 Gvardietis nėra metalistas, jis yra trašystas, gotas, pankas arba Burtininkas
  2.27 Gvardietis tvoja Dar Po Vieną
  2.28 Gvardietis labai periodiškai lankosi pas Leitenantą
  2.29 Gvardijai būna tokios vat tokelės
  2.30 Gvardija turi neliečiamybę
  2.31 Ne Gvardija yra nafig (subjektyviai)
  2.32 Bapkės yra olus (yvlkorporeišn)
  2.33 Gvardiečiai nepasiduoda Istorinei Aplinkybei
  2.34 Gvardiečiams yra pochui
  2.35 Gvardijai geri laikai yra vžopu ir gliukas
  2.36 Tobletė yra nuo olergijos
  2.37 Prisigėręs Gvardietis _privalo_ būtis savo vietoj
  2.38 Doras Gvardietis užbaigia pradėtą reikalą (ir nuleidžia) (going in your arse...)
  2.39 Olus tvoti sveika
  2.40 Gvardietis negalvoja (apie ateitį). Nebent verčiamas Istorinės Aplinkybės
  2.41 Gvardietis tvoja Gudriai

Valid HTML 4.01!